Uluslararası Arenada Hep İleriye

Turkcell Grubu olarak Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bağlı ortaklıklarımızın yanı sıra Fintur’daki iştirakimiz üzerinden Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Moldova’da da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Almanya’da ise işbirliği anlaşmasıyla hizmet veriyoruz.

TURKCELL ULUSLARARASI* GELİR KIRILIMI - 2015

* 1Ç15 itibarıyla Turkcell, entegre bir iletişim ve teknoloji servisi sunma stratejisi çerçevesinde ve ekonomik bütünlük sağlayacak şekilde ana faaliyet bölümlerini “Turkcell Türkiye” ve “Turkcell Uluslararası” olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Turkcell Uluslararası faaliyet bölümleri Kıbrıs Telekom, Eastasia, Euroasia, lifecell, Beltur, Beltel, Belarus Telekom, Kule Ukrayna, Global Ukrayna, Turkcell Europe, Lifetech ve Fintur şirketlerinin operasyonlarını içermektedir.

UKRAYNA: lifecell

26 Haziran 2015’te lifecell’deki SCM Holdings Limited’in %44,96 hissesini 100 milyon ABD Doları karşılığı satın alarak, lifecell’in tek sahibi konumuna geldik. Bu sayede lifecell’in pazardaki pozisyonunu kuvvetlendirecek şekilde daha etkin yönetmeyi ve lifecell’in Turkcell Grubu’na katkısını artırmayı hedefliyoruz.

Şubat 2005’te Ukrayna’da mobil hizmetler vermeye başlayan lifecell, Ukrayna nüfusunun %99’unu ve ülke topraklarının %95’ini kapsıyor. 2015 yıl sonu itibarıyla lifecell’in 3 aylık aktif müşteri sayısı 10,6 milyona ulaşırken kayıtlı müşteri sayısı 13,5 milyon olarak gerçekleşti.

1 Ekim 2015'te Turkcell Perakende Satış ve Dağıtım Kanalları Grup Başkanı Burak Ersoy, lifecell Genel Müdürü olarak göreve başladı.

lifecell 3G hizmeti sunmak için üstün müşteri deneyimine en elverişli frekansı satın aldı.

Şubat 2015’te Ukrayna Düzenleyici Devlet Kurumu tarafından düzenlenen ulusal ihalede, #1 no’lu 3G paketini en yüksek fiyat teklifini (3,36 milyar HRV) veren lifecell kazandı. lifecell, 1920-1935 ve 2110-2125 MHz bantlarında frekans kullanım hakkı veren en avantajlı ve yatırım açısından en uygun olan #1 no’lu paketle 15 yıllık süre için yetkilendirildi.

Haziran ayında şebekesinde 3G hizmeti sunmaya başlayan pazardaki ilk operatör olan lifecell, en gelişmiş teknolojiyle, 63,3 Mbps’ye kadar hıza imkan veren üç taşıyıcılı teknolojiyi kullanıyor. 2015 sonu itibarıyla 7 şehir merkezi ve 180’in üzerinde yerleşimde 3G hizmeti sunan lifecell, 18 ay içerisinde Ukrayna’nın tüm bölgesel merkezlerinde ve 6 yıl içerisinde 10 binden fazla nüfusa sahip yerleşim yerlerinde 3G hizmeti sunmayı planlıyor.

2015 sonu itibarıyla lifecell’in 3 ay aktif 2 milyon 3G data kullanıcısı olup akıllı telefon penetrasyonu %46 seviyesindedir.

lifecell’in finansal borcunu yeniden yapılandırdık; bilançosunu güçlendirdik.

LIFECELL: BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
lifecell’in finansal borcunu yeniden yapılandırdık; bilançosunu
    güçlendirdik.

2015 yılı üçüncü çeyreğinde lifecell kredilerinin önemli bir kısmını sermayeye dönüştürüp kalan kredileri, yabancı para riskini önlemek ve bunun konsolide finansallar üzerindeki potansiyel etkisini ortadan kaldırabilmek için yeniden yapılandırdık. Bu kapsamda lifecell’in sermayesi 686 milyon ABD Doları tutarında artırıldı, lifecell 2,5 milyon HRV kredi ve 66 milyon ABD Doları tutarında sermaye benzeri kredi kullandı. 31 Aralık 2015 itibarıyla lifecell’in finans kuruluşlarından aldığı kredi toplamı 442 milyon TL olup, tamamı yerel para birimi cinsindendir.

Yerel para birimi HRV bazında yıllık %10 gelir artışı gerçekleştiren lifecell’in FAVÖK’ü de etkin maliyet yönetimiyle %20 artarak 1,5 milyar HRV seviyesine yükseldi. FAVÖK marjı yıllık bazda 2,7 puan artarak %33,2 oldu. Türk Lirası bazında ise yerel para biriminin önemli oranda değer kaybetmesinin etkisiyle 2015 yılında lifecell’in gelirleri ve FAVÖK’ü sırasıyla %26 ve %19 azalarak 564 milyon TL ve 188 milyon TL oldu.

BELARUS: BeST Belarus: BeST

Belarusian Telecommunications Network (BeST) hisselerinin %80’i Temmuz 2008’de Turkcell tarafından satın alındı. Kasım 2009’da Belarus’ta 3G servisini lanse eden ilk operatör olan BeST, 5 yılda nüfus kapsama oranını %99,8’e (coğrafi kapsama %94,1) çıkarmayı başardı. Eylül 2015 itibarıyla müşteri pazar payını %12,4’e çıkaran BeST, 2015 yıl sonu itibarıyla 1,5 milyon müşterisiyle pazarda üçüncü operatördür.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, BeST’in borcu yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda, mevcut grup içi borçları doğrudan Turkcell’de sermaye benzeri krediye dönüştürüldü. 31 Aralık 2015 itibarıyla BeST'in finansal kuruluşlara 6 milyon TL tutarında kredi borcu bulunuyor.

KUZEY KIBRIS: KKTCELL KKTCELL

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 1999 yılında %100 Turkcell iştiraki ile kuruldu. 2007 yılına kadar K.K.T.C. Telekomünikasyon Dairesi’yle gelir paylaşımı anlaşması çerçevesinde faaliyet gösteren şirket, aynı yıl 18 yıllık GSM lisans sözleşmesini imzaladı. Ekim 2008’de 3G ürün ve servislerini sunan Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2009’da ilk çalışmaları başlatılan 4G teknolojisinin testlerini 2014’te gerçekleştirdi.

2010’da yurt dışı çıkışına sahip operatör olan Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2012’de K.K.T.C. Elektronik Haberleşme Yasası çerçevesinde internet hizmet sağlayıcılığı, altyapı kurulumu ve işletilmesi yetkilendirmelerini aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, nüfusun %100’ünü kapsayan altyapısı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2015 3. çeyrek verilerine göre %71 pazar payıyla K.K.T.C.’nin lider operatörü olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

FİNTUR

Turkcell, %41,45’ine sahip olduğu Fintur Holdings B.V. (Fintur) aracılığıyla Azerbaycan, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan’daki mobil operasyonlara iştirak ediyor.

Fintur’un müşteri sayısı 2015’te önceki yıla göre %4,9 oranında azalarak 17,3 milyon, konsolide gelirler ise %26 azalarak 1.325 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşti. Özsermaye metodu ile muhasebeleştirdiğimiz Fintur’un 2015 yılı net kârımıza katkısı 136 milyon ABD Doları oldu.

17 Eylül 2015 tarihinde, Turkcell ana hissedarlarından ve Fintur’da %58,55 çoğunluk payı olan TeliaSonera, Fintur dahil olmak üzere Avrasya’daki iştiraklerinden tamamen çıkma niyetini açıkladı.

25 Kasım 2015’te Turkcell Yönetim Kurulu, Fintur’da kalan hisselerin satın alınmasıyla ilgili bağlayıcı olmayan gösterge teklif verme kararı aldığını açıkladı.

Kazakistan: Kcell

Fintur’un %51 hissesine sahip olduğu Kcell 1998’de kuruldu. Kazakistan mobil iletişim pazarında lider konumda olan Kcell’in toplam müşteri sayısı pazardaki rekabetin etkisiyle 2015’te bir önceki yıla göre 0,8 milyon azalarak 10,4 milyon oldu.

Azerbaycan: Azercell

Fintur, 1996’da Azerbaycan’da ilk GSM operatörü olarak kurulan ve pazar lideri konumunda olan Azercell’in hisselerinin yaklaşık %51,3’üne sahiptir. Azercell, internet hizmet sağlayıcısı Azeronline’ın da çoğunluk hisselerinin sahibidir. Azercell’in müşteri sayısı 2015 sonu itibarıyla 4,1 milyon oldu.

Gürcistan: Geocell

Fintur’un %100’üne sahip olduğu Geocell, 1996’da Gürcistan’ın ilk GSM operatörü olarak kuruldu. Geocell’in müşteri sayısı 2015 sonu itibarıyla 1,9 milyon olarak gerçekleşti.

Moldova: Moldcell

Fintur’un %100’üne sahip olduğu Moldcell, 1999’da kuruldu. Moldcell’in müşteri sayısı 2015 sonu itibarıyla 0,9 milyon oldu.

Açıklayıcı not: Fintur şirketlerinde faturasız mobil müşteri tanımı 1Ç15'te değişmiştir. Yeni tanıma göre kullanıcı son 3 ayda işlem gerçekleştirmişse müşteri sayılmaktadır. Geçmiş dönemler bu tanıma göre yeniden hesaplanmıştır.

ALMANYA: TURKCELL EUROPE

Sanal Mobil Şebeke İşletmecisi olarak 2010 yılında Almanya’da kurulan Turkcell Europe, 27 Ağustos 2014’ten bu yana Telekom Deutschland Multibrand (TDM) ile “pazarlama işbirliği” yaparak hizmet veriyor. Bu kapsamda, Turkcell Europe müşterilerinin ve operasyonlarının TDM’ye devri, 15 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşti. Turkcell Europe markası ile Almanya’daki kullanıcılara TDM işbirliğinin de sağladığı faydalarla hizmet sunulmaya devam ediliyor.