Bağlılık Raporu Sonucu

01.01.2015 - 31.12.2015 Hesap Dönemi
Türk Ticaret Kanunu’nun 199. maddesi gereği hakim ve bağlı şirketlerle olan ilişkileri hakkında düzenlenen raporun sonuç bölümüdür:

“2015 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı Turkcell Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri ile yapılan hukuki işlemlere ilişkin bilgiler yukarıdaki tablolarda verilmiştir. Turkcell Holding A.Ş.’nin yönlendirmesiyle Turkcell Holding A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem, Turkcell Holding A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

2015 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler Rapor içeriğinde yer almaktadır.”