Bağımsız Denetçi Raporu Ve Konsolide Finansal Tablolar

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN
HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR,
DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Raporu İndirmek İçin Tıklayın