Sözlük

KISALTMA / TERİM AÇILIMI AÇIKLAMA
3G Üçüncü Nesil IMT-2000/UMTS standartlarında veya bu standartlar temel alınarak geliştirilen standartlarda kurulan üçüncü nesil mobil telekomünikasyon sistemi.
4.5G Standard 4G teknolojisinden daha gelişmiş özelliklere sahip olan teknolojileri içeren nesil anlamı taşımaktadır.
5G Beşinci Nesil Mevcut 4G teknolojisinden sonra hayata geçmesi planlanan haberleşme standardı.
Arabağlantı Bir işletmecinin kullanıcılarının aynı veya farklı bir işletmecinin kullanıcılarıyla irtibatının veya başka bir işletmeci tarafından sunulan hizmetlere erişiminin sağlanmasını teminen, aynı veya farklı bir işletmeci tarafından kullanılan elektronik haberleşme şebekelerinin birbirlerine fiziksel ve mantıksal olarak bağlantısı.
ARPU Kullanıcı Başına Ortalama Gelir Mobil hat kullanıcısından elde edilen aylık ortalama gelir.
Baz İstasyonu Hücre içinde cep telefonlarıyla radyo sinyalleri aracılığıyla iletişim kurulmasını sağlayan bir mobil iletişim ağının her hücresindeki sabit alıcı-verici aygıtı.
Dolaşım Bir ağın abonelerinin, başka bir operatörün kapsama alanında, kendi cep telefonları ve numaralarını kullanmalarına izin veren bir mobil iletişim özelliği.
DWDM Yoğun Dalgaboyu Bölmeli Çoklama Birkaç bağımsız dijital bilgi akışının aynı optik kablo üzerinde bir arada bulunmasına izin veren bir teknik.
FDD Haberleşmede, gönderme ve alma işlemlerinde farklı frekans bandlarının kullanıldığı teknik.
FTTX Fiber’den X’e Fiber (FTTX hizmeti) internet, fiber optik kablolar kullanılarak gerçekleştirilen erişim teknolojisi.
GSM Küresel Mobil İletişim Sistemi Avrupa İletişim Standartları Enstitüsü tarafından standardize edilmiş, tüm Avrupa’da, Japonya’da ve çeşitli diğer ülkelerde kullanılmakta olan dolaşım ile dijital iletim ve hücresel ağ yapısına dayanan bir dijital mobil iletişim sistemi. GSM sistemleri 900 Mhz ve 1800 Mhz frekans bandında faaliyet gösterir.
GSMA Mobil Telekom sektörünün standardize edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla mobil operatörler ve telekomla ilgili firmalardan oluşan bir topluluktur.
HLR 2G/3G Mobil Şebeke Abonelik Veri Tabanı Müşterilerimizin GSM/UMTS servislerinin ve SIM kartlarının konumlandığı, 2G/3G servislerinin müşteriye sağlanmasında onay mekanizması olan platform ve veritabanı.
HSPA Yüksek Hızlı Paket Erişimi Paket veri performansını artırmak amacıyla WCDMA şebekeleri üzerine kurulmuş bir teknoloji.
HSS Birleştirilmiş Mobil Şebeke Abonelik Veri Tabanı Müşterilerimizin LTE/VoLTE servislerinin ve SIM kartlarının konumlandığı, tüm veri ve ses servislerinin müşteriye sağlanmasında onay mekanizması olan hem 2G/3G hem de 4.5G için ortak platform ve veritabanı.
IMS Erişim bağımsız olarak sabit ve mobil operatörlerde internet üzerinden ses hizmeti verilmesini sağlayan teknoloji; mobil operatörlerde LTE şebekenin ana ses altyapısı.
ITU Merkezi Cenevre'de bulunan ve telekomünikasyon dalında birçok standardı belirleyen uluslararası standardizasyon kurumu.
Küçük Hücre Femtocell, picocell ve mikrocell çözümlerinin ortak notasyonu olup hedef lokasyondaki abone terminal cihazlarına elektronik haberleşme hizmetini sunan, Baz istasyonuna göre daha düşük çıkış gücüne sahip, küçük fiziksel boyutlu haberleşme cihazları bütünü.
LTE Uzun Vadeli Evrim Aynı veya farklı frekans bantlarındaki taşıyıcıları birleştirerek çok yüksek hızlara ulaşmayı sağlayan teknoloji.
LTE-A Uzun Vadeli Evrim - Gelişmiş Mobil genişbant hızının LTE’deki 150 Mbps’in üzerine çıkmasını sağlayan taşıyıcı birleştirme gibi gelişmiş özelliklerini içeren mobil iletişim standardı.
M2M Makineler Arası Makineler arası iletişim arada insan müdahalesi olmadan cihazların bilgi alışverişi ve işlem yapmalarına imkân sağlayan teknolojinin genel adı.
Main ve Midi POP İlke çapında konumlanmış şebeke ekipmanlarını barındıran büyük ve orta ölçekli lokasyonlardır.
Mbps Saniyedeki Megabit Sayısı Bir veri iletim hız birimi. Bir Mbps 2(20) bps’ye eşittir.
MMS Multi Medya Mesaj Hizmeti Kullanıcıların resim, sesli ve görüntülü videolar gibi çeşitli multi-medya içeriği barındıran mesajları, gerçek zamansız bir iletimle gönderip almalarını sağlayan, gelişmiş kablosuz terminaller için belirlenmiş bir standart.
NDC Şebeke Veri Merkezi Şebeke ekipmanlarının konumlandırıldığı veri merkezi.
NGMN Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği Turkcell’in de üyesi olduğu dünyada sayılı operatörlerin, tedarikçilerin ve üniversitelerin yer aldığı, teknoloji standartlarına ve teknoloji üreten firmalara operatör ihtiyaçları doğrultusunda yön veren bir organizasyon.
NMS Şebeke Yönetimi Sistemi Şebeke yönetimini gerçekleştiren sistem ve arayüzler.
SMS Kısa Mesaj Servisi Bir kısa mesaj servisi merkezi üzerinden, kullanıcıların bir cep telefonundan diğerine, 160 karaktere kadar hem alfabetik hem de sayısal karakterlerden oluşturulabilen mesajlar almasına ve göndermesine izin veren bir mobil iletişim sistemi.
Şebeke-İçi Bir işletmeci şebekesinde başlayıp aynı işletmeci şebekesinde sonlanan çağrı.
Taşıyıcı Birleştirme Taşıyıcı olarak adlandırılan frekanslarının birleştirilerek, daha fazla bant genişliği ve dolayısıyla daha yüksek hız elde edilmesini sağlayan teknik.
Tbps Saniyedeki terabit sayısı Saniyede geçen 1012 bit’i simgeleyen hız birimi.
TDD Çift taraflı haberleşmede, aynı frekans bandında gönderme ve alma işlemleri için farklı zaman dilimlerinin kullanılması tekniği.
UMTS 900 UMTS Mobil teknolojisinin 900 MHz. frekans bandında kullanımı anlamındadır. Bu sayede UMTS teknolojisinin 900 MHz. gibi yüksek kapsama sağlayan bir frekans bandında kullanımı sağlanmaktadır.
Unified Communications Bütünleşik İletişim Kurumsal müşterilerin hayatındaki farklı iletişim araçlarını (santral altyapısı, softclient, videokonferans, mesajlaşma) tek ortam üzerinden kullanılmasını sağlayan servisler bütünü.
VoLTE Uzun Vadeli Evrim Üzerinden Ses 4.5G şebekesi üzerinden IP tabanlı yüksek kaliteli sesli konuşma teknolojisi.
WebRTC Operatörlerin altyapısında olan gerçek zamanlı iletişim (ses, video, mesajlaşma vs.) servislerinin web üzerinden farklı servisler geliştirilerek son kullanıcıya verilmesini sağlayan teknoloji.
WiFi Kablosuz Bağlantı Alanı Kablosuz ağlar üzerinden verinin transferi için oluşturulmuş bir standarttır. WiFi standardında alıcı ve vericiye sahip olan laptop, akıllı telefon, tablet, PC vb. WiFi ağının olduğu yerlerde, kablosuz geniş bant internet hizmetinden faydalanabilmektedir.
WiFi Yük Paylaşımı Bağlantı performansını ve kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla 3N/4N kullanıcılarının WiFi şebekesine kesintisiz geçişinin sağlanması.
WSON Tranmisyon şebekesinde otomatik dalgaboyu yönlendirmenin optik seviyede yapıldığı teknoloji.