Turkcell Grubu

9 ülkede 68,9 milyon müşterimize hizmet veriyoruz!

TÜRKİYE - TURKCELL1

Mobil Müşteri (mn)
34,0
Sabit Müşteri (mn)
1,5
IPTV Müşterisi (bin)
224
Gelir (milyon TL)
11.481

UKRAYNA - lifecell2

Mobil Müşteri (mn)
13,5
Gelir (milyon TL)
564

BELARUS - life :)

Mobil Müşteri (mn)
1,5
Gelir (milyon TL)
142

KKTC - KKTCell

Mobil Müşteri5 (mn)
0,5
Gelir (milyon TL)
131

KAZAKİSTAN - Kcell3

Mobil Müşteri (mn)
10,4
Gelir (milyon $)
758

AZERBAYCAN - Azercell3

Mobil Müşteri (mn)
4,1
Gelir (milyon $)
408

GÜRCİSTAN - Geocell3

Mobil Müşteri (mn)
1,9
Gelir (milyon $)
95

MOLDOVA - Moldcell3

Mobil Müşteri (mn)
0,9
Gelir (milyon $)
64

ALMANYA - TURKCELL Europe4

Mobil Müşteri (mn)
0,3

Faaliyet raporundaki finansal sonuçlar Turkcell’in, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ’in 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınmıştır. 1 Turkcell, entegre bir iletişim ve teknoloji servisi sunma stratejisi çerçevesinde ve ekonomik bütünlük sağlayacak şekilde ana faaliyet bölümlerini 2015 yılında “Turkcell Türkiye” ve “Turkcell Uluslararası” olmak üzere iki ana gruba ayırmıştır. Turkcell Türkiye faaliyet bölümleri Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Superonline, Turkcell Satış, Turkcell Global Bilgi grup içi faaliyetleri, Turktell, Turkcell Teknoloji, Turkcell Interaktif, Global Tower, Rehberlik Hizmetleri, Turkcell Ödeme ve Turkcell Gayrimenkul şirketlerinin operasyonlarını içermektedir. Bu raporda Turkcell Türkiye olarak verilen bilgiler bu gruba ilişkindir. Şirket olarak Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. için verilen bilgiler ayrıca belirtilmiştir. 2 15 Ocak 2016’da şirketin “life:)” markası “lifecell”, 2 Şubat 2016’da da tüzel kişiliği lifecell LLC olarak değiştirilmiştir. 3 %41,45’ine sahip olunan Fintur üzerinden dolaylı olarak iştiraklerimizdir. 4 Şirketimizin Almanya’da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Turkcell Europe GmbH ve Deutsche Telekom arasında iş modelinde değişikliğe gidilmiştir. Yeni iş modeli kapsamında, Turkcell Europe müşterilerinin ve operasyonlarının Deutsche Telekom’un iştirakine devri 15 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşmiştir. 5 4Ç15 sonuç açıklaması sonrası güncellenmiştir. Bu kapsamda 68,8 milyon açıklanan müşteri rakamı 68,9 milyona yükselmiştir.

 • 9 ülke

  12,8
  milyar TL Gelir

 • 68,9
  milyon toplam müşteri

  4,1
  milyar TL FAVÖK*

 • 1,5 milyon
  sabit müşteri

  2,1
  milyar TL Net Kâr

 • 600 bin
  TV müşterisi**

  26,2
  milyar TL
  Toplam Varlıklar

* FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan finansal değerdir. ** Mobil TV, web TV ve IPTV kullanıcılarının 18 Şubat 2016 itibarıyla toplamıdır.