REKORLAR YILI 2015’TEN SONRA HEDEF 4.5G HIZIYLA 2016

Rekorlar yılı 2015’te Turkcell Grubunu ileri götürecek orta vadeli hedeflerimizi tanımladık ve bu hedefler doğrultusunda cesur adımlar attık. Önümüzdeki dönem, artan kârlılıkla büyümeye devam ettiğimiz, telekomünikasyon pazarının lideri olma hedefimize doğru sağlam adımlarla ilerlediğimiz bir dönem olacak.

Kaan Terzioğlu

2015’i hedeflediğimiz şekilde her çeyrek artan finansal ve operasyonel performans ile tamamladık. Turkcell Türkiye ve Turkcell Grubu olarak hem gelir hem de FAVÖK’te, tüm zamanların rekor sonuçlarına imza attık. Grup gelirlerimizin %90’ını oluşturan Turkcell Türkiye %9,5 büyüdü ve %32,7 FAVÖK marjı ile yılı tamamladı. Turkcell Grubu ise %6,0 büyüme ile 12,8 milyar TL ciroya, FAVÖK’ü %10,1 artışla 4,1 milyar TL’ye, FAVÖK marjı ise 1,2 puanlık yükselişle %32,4’e ulaştı. Düzeltilmiş Grup net kârımız1 %18,2 yükselerek 2,6 milyar TL’ye ulaşırken, TFRS’ye göre 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yıl operasyonel yatırımlarımızın gelirlere oranı %20 oldu.

Büyümemizdeki itici güç data ve servis işlerimiz oldu. Turkcell’in üstün şebeke deneyiminin etkisiyle 2015 yılında data gelirlerimiz %38,1 büyüyerek 3,5 milyar TL’ye, servis gelirlerimiz ise %38,5 büyüyerek 659 milyon TL’ye ulaştı.

2015 yılında konsolide ettiğimiz operasyonlarımızın faaliyet gösterdiğimiz 5 ülkedeki toplam müşteri sayımız 51,5 milyon oldu. Türkiye’deki toplam müşteri sayımız ise faturalı, fiber ve TV’deki güçlü performans ile 35,8 milyon2 oldu .

2015 yılının önemli gelişmelerinden birisi de yıllardır gerçekleşmeyen Genel Kurul’un yapılması oldu. Hisse başına 1,78 TL olmak üzere toplam 3,925 milyon TL birikmiş kâr payı dağıttık.

Küresel rekabetçi ürünler sunuyoruz

Turkcell’in küresel ürün ve çözümler sunma hedefleri doğrultusunda önemli yeri olan yenilikçi servislerimizden yeni nesil iletişim platformumuz BiP’in indirilme sayısı 6,2 milyona3 yükseldi. 189 ülkeden kullanıcıların indirdiği BiP, Türkiye’nin ardından Almanya, Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs’ta da lanse edildi.

Yakınsama stratejimizin önemli bir unsuru olan Turkcell TV+ ise 2015’te 558 bin müşteriye ulaştı. Türkiye’nin en çok kullanılan bireysel bulut hizmeti olan Akıllı Depo’nun aktif kullanıcı sayısı 1,7 milyonu3 aşarken, Turkcell Müzik’in indirme sayısı yaklaşık 5,4 milyona3 ulaştı.

Bölgemizde etkin oyuncu olma yolunda güçlü adımlar attık

Yakın zamanda Turkcell’in marka bütünleşmesi stratejisi kapsamında marka değişimine gittiğimiz Ukrayna’daki iştirakimiz lifecell’in kalan %44,96 hissesini 100 milyon ABD Doları karşılığında satın aldık. lifecell, 4 Haziran’da sunmaya başladığı 3G+ hizmetleri ile çok kısa sürede 13,5 milyon müşterisinin 2 milyonunu 3G+’lı yaptı.

Grup bilanço yapısını iyileştirmek ve hissedarlarımıza değer yaratmak adına da önemli hamleler yaptık. Müşterilerimizin teknoloji ihtiyaçlarının finansmanını desteklemeye devam etmek amacıyla tüketici finansman şirketimizi kurduk. lifecell’in ve BeST’in borçlarını yapılandırdık ve bu iştiraklerimizin borcundan kaynaklanan kur riskini bertaraf etmiş olduk.

Uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Turkcell’e olan güveni bir kez daha kanıtladık

Yeni vizyonumuz ve bu kapsamda attığımız stratejik adımlar, uluslararası piyasalarda da karşılığını buldu. Dünyanın önde gelen 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan “yatırım yapılabilir” notu alan tek Türk şirketi olduk. İki ay gibi kısa bir zamanda şirketimizin altyapı yatırımları, mevcut borçların yeniden yapılandırılması ve oluşabilecek yatırım fırsatlarının finansmanında kullanılmak üzere 500 milyon ABD Doları Eurobond olan toplam 2,9 milyar ABD Doları tutarında fon temin ettik.

Geleceğin hızına yatırım yapıyoruz

2015 yılında sektörün en önemli konusu şüphesiz 4.5G ihalesiydi. İhalede toplam frekansın %47’sini 1,9 milyar Avro (KDV dahil) karşılığında aldık. Türkiye’nin geleceğine yaptığımız bu yatırımla hem müşterilerimize hem de ekonomiye en büyük faydayı yine Turkcell gerçekleştirecek. 4.5G’de “Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisi” ile önümüzdeki dönemde mobil cihazlarda 1000 Mbps’nin üzerindeki hızları yine ilk kez ve sadece Turkcell sunacak. Bu bir anlamda ‘kablosuz fiber’ hızı sunmak demek! Sonraki dönemde ise bu frekanslar bizi 5G’nin de lideri yapacak.

Turkcell için değişim ve büyüme dönemi

Önümüzdeki dönemde hissedarlarımıza daha fazla değer yaratmak için stratejik önceliklerimiz Turkcell’i entegre bir şirket olarak konumlamak, Türkiye’deki konumumuzu güçlendirmek, uluslararası genişlemeye odaklanmak ve nakit yaratma kabiliyetimizi ve bilançomuzu güçlendirecek değer yaratan aksiyonlar almak olacak.

Hedefimiz bölgede entegre iletişim ve teknoloji hizmeti oyuncusu olarak mobil ve sabit şebeke platformumuz üzerinden sunduğumuz yaratıcı ürün ve servislerin kapsamını genişletmek. Bu kapsamda, pazarlama ve satış gücümüzü ve altyapımızı entegre hale getirerek tüm servislerimizi bütünleşik ve koordineli sunmayı hedefliyoruz. Bu değişimin, rekabetçi yapımızı ve sonuçlarımızı daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz.

Turkcell Ailesi’ne teşekkürlerimle...

2015 yılında, Turkcell kadar içinde bulunduğumuz sektörü, ülkemizi ve sınırları aşarak bölgemizi büyütecek sonuçlar aldık. Yeni başarılar için büyük adımlar attık. Başarılarımızı kurumsal sosyal sorumluluk projelerimize de yansıtmanın mutluluğu içindeyiz. Zorlu makroekonomik şartlar altında kaydettiğimiz bu başarıyı getiren en önemli unsurun Yönetim Kurulumuz, üst yönetimimiz ve çalışanlarımız arasındaki uyumlu ekip çalışması olduğunu memnuniyetle ifade ediyor ve tüm Turkcell Ailesi’ne teşekkür ediyorum. Başarı hikayemizde daima bizimle birlikte olan müşterilerimize de şükranlarımızı sunuyorum.

Ahmet Akça

KAAN TERZİOĞLU
Turkcell Genel Müdürü

1 Düzeltilmiş net kâr açıklaması için sayfa 129'a bakınız. 2 Mobil, sabit ve IPTV abonelerinin toplamı 3 18 Şubat 2016 itibarıyla