Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Turkcell Grubu için çok önemli bir değişim yılını başarılı sonuçlarla geride bıraktık. Bu süreçte Yönetim Kurulu’muzun aldığı kararları Turkcell yönetim takımının aksiyona dönüştürmesiyle atılan adımların, çalışanlarımızın azmi ve büyük özverileriyle hem hissedarlarımız hem de ülkemiz için değere dönüştüğüne inanıyoruz.

Ahmet Akça
AHMET AKÇA

Yönetim Kurulu Başkanı

2015 yılı, içinde bulunduğumuz coğrafya, ülkemiz ve Turkcell için oldukça hareketli bir yıl oldu. Sınırımızın güneyinde süregiden iç savaşlar, küresel piyasalardaki altüst edici gelişmeler ve ülkemizde geçirdiğimiz iki genel seçim, siyasi gündemin yoğun bir şekilde hâkim olması sonucunu doğurdu. Son seçimlerin ardından gelen kuvvetli siyasi istikrarı ülkemiz için umut verici bir gelişme olarak görüyor; planlanan köklü değişim ve reformların ülkemizi bugün geldiği güzel noktadan daha da ileri taşıyacağına yürekten inanıyoruz.

2015, Turkcell’in önümüzdeki üç yıla ilişkin vizyonunu güncellediği bir değişim, gelişim ve büyüme yılıydı. Bunu yaparken ülkemizin 2023 hedeflerini göz önüne aldık. Türkiye’yi dünyanın en büyük on ekonomisinden biri yapma yolunda ülkemize, kendi katkımızı sunma hedefiyle yola çıktığımız bu değişim yılını, gelişim ve sürdürülebilir büyüme odağıyla geride bırakıyoruz.

2015 yılında hemen her çeyrek kaydettiğimiz rekor sonuçlar, Turkcell Grup olarak geleceğimizi planlarken güçlü hedefler koyabileceğimizin göstergesi oldu. Yıllık bazda Turkcell Grubu %6,0 büyümeyle 12.769 milyon TL gelir yaratırken FAVÖK marjını da 1,2 puan artırarak %32,4 seviyesine taşıdı. Büyümenin itici gücü Turkcell Türkiye 11.481 milyon TL gelir yaratırken, uluslararası işlerimiz 856 milyon TL gelir kaydetti. Grup net kârımızı %10,9 artışla 2.070 milyon TL’ye yükseltirken lisans ödemeleri hariç 2.594 milyon TL yatırım yaparak müşterilerimize sunduğumuz hizmeti daha da ileri seviyeye taşıdık.

Önümüzdeki dönem için bizleri cesaretlendiren bu güçlü performans, Yönetim Kurulu olarak aldığımız önemli kararların neticesindeki aksiyonlar, Turkcell yönetim ekibinin kararlarımızı hayata geçirirken gösterdiği üstün performans, iş süreçlerimizde verimlilik ve sadelik sağlayan yeni organizasyon yapımız, ve hepsinden önemlisi, Turkcell kalitesinden vazgeçmeyen müşterimizlerimiz sayesinde gerçekleşti.

Bu yıl, Turkcell’in vizyonunun, değerlerinin ve stratejik önceliklerinin yeniden ele alınıp günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yenilendiği bir yıl oldu. Yoluna entegre telekom hizmetleri sunan bir şirket olarak devam eden Turkcell’i, üç yıl içerisinde gelir bakımından pazar lideri konumuna getirecek vizyonu ortaya koyduk. Bu hedefi başarabilmek için azimli ve kararlı yönetim takımı ve kıymetli çalışanlara sahip olduğumuzu biliyor, mobil pazarda lider olan Turkcell’i 2018 yılında toplam telekomünikasyon pazarında da lider konumda göreceğimize inanıyorum. Bu kapsamda hem Turkcell hem de Türkiye için yatırım yapmaya ve insanlarımıza en iyi teknolojileri getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken çift haneli büyümeyi artan kârlılıkla birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

2015 yılında katıldığımız ve yetkilendirme belgesini aldığımız spektrum ihalesiyle yalnızca 4.5G’nin en hızlısı olma hakkını değil, 5G’ye öncülük etme fırsatını da yakaladık. Türkiye’nin geleceğine yaptığımız bu yatırımlarla ekonomiye en büyük katkıyı yine Turkcell vermiş olacak.

Türkiye’de mobil internet hızını yeni bir lige taşıyacak olan 4.5G’de toplamda 172,4 MHz ile en fazla sayıda frekansı abone başına en uygun fiyata almış bulunuyoruz. 26 Ağustos’ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenen ihale sonrası Hazine’ye KDV dahil toplam 1,9 milyar Avro’luk ödeme ile 4.5G’de ülke ekonomimize en güçlü katkıyı Turkcell yapmış olacak.

Stratejik işbirlikler; yenilikçi adımlar

Spektrum ihalesinde başarıyla taçlandırdığımız yürüyüşümüzün bir sonraki adımı, 5G teknolojisinin geliştirilmesi için gerçekleştirdiğimiz stratejik işbirliklerimiz oldu.

Çin‘in teknoloji devi Huawei ile 5G teknolojileri üzerinde ortak çalışma, araştırma ve geliştirmeye yönelik işbirliği için karşılıklı bir mutabakat anlaşması imzaladık.

Türkiye’nin yazılım ve donanım Ar-Ge kapasitesini güçlendirme yönünde en somut adımı, Aselsan ile bir çerçeve metnine imza atarak gerçekleştirdik. Türkiye’yi 5G teknolojisinde üretici ülke haline getirmeyi hedef edinen iki yerli marka olarak 5G yol haritası üzerinde çalışmaya başladık. Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna gelmek en büyük motivasyonumuz olmaya devam edecek.

Güçlü yönetim; hızlı sonuçlar

2015 yılı kurumsal yönetim yapımızı güçlendirdiğimiz, bu kapsamda önemli adımlar attığımız ve daha verimli bir işleyişe yöneldiğimiz bir yıl oldu. Mart ayında yapılan Genel Kurul toplantısında temettü dağıtımı karara bağlandı ve ödediğimiz 3,9 milyar TL temettü ile beş yıldır beklemede olan hissedarlarımızı memnun ettiğimizi umuyoruz.

Bağımsız Yönetim Kurulu’nun güçlü yönetim takımımız ile uyum içinde çalışmasının olumlu sonuçlarını da alıyoruz. Kurumsal yönetim alanında yaptığımız iyileştirmelerin finans piyasalarında Turkcell’e olan güveni artırdığını, dünyanın önde gelen 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan da “yatırım yapılabilir” notu alan tek Türk şirketi olarak kanıtladığımıza inanıyoruz. Şirketimizin mevcut altyapı yatırımlarının ve oluşabilecek yatırım fırsatlarının finansmanında kullanılmak üzere 500 milyon ABD Dolarlık kısmı Eurobond olan, toplamda 2,9 milyar ABD Doları tutarında fonu olağanüstü kısa bir zamanda kullanıma hazır hale getirebilmemiz, üstün performansımızın olduğu kadar piyasaların Turkcell’e olan güveninin de net göstergesidir.

Grup nezdinde atılan stratejik adımlar ileride bölgesel güç haline gelmemiz yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi kanıtladı.

Turkcell Grubu’nu bir üst seviyeye taşımak ve hissedarlarımıza daha fazla değer yaratmak için iştiraklerimiz nezdinde de önemli kararlar aldık. Bu kararlardan birinin neticesinde müşterilerimizin teknoloji ihtiyaçlarının finansmanını desteklemeye devam etmek amacıyla tüketici finansman şirketi kurduk.

Ukrayna’daki bağlı ortaklığımız lifecell’de başlattığımız borç yapılandırmasını, Belarus’taki iştirakimiz BeST için de gerçekleştirdik. Bu şirketlerin borcundan kaynaklanan kur riskini bertaraf ederken daha verimli çalışmalarını da sağlamış olduk. Haziran ayında 3G hizmetleri de sunmayan başlayan lifecell, önümüzdeki dönemlerde pazarda konumunu iyileştirmeye devam edecek.

Turkcell’in bölgesel güç olma hedefi doğrultusunda, şirket satın alma fırsatlarını yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda alacağımız kararlarda disiplinli ve tutarlı yaklaşımımızı sürdüreceğiz.

2015, teknoloji ve ekonominin yanı sıra Türkiye’nin geleceğine yaptığımız toplumsal sorumluluk yatırımlarımız açısından da önemli bir yıl oldu.

Daha iyi bir gelecek için toplumsal sorumluluk yatırımlarına devam

Türkiye’nin Turkcell’i olarak kurulduğumuz günden bu yana topluma olan sorumluluğumuzu eğitim, kültür-sanat, spor gibi farklı alanlarda gerçekleştirdiğimiz projelerle yerine getiriyoruz. 2015 yılı da Türkiye‘nin geleceği için yaptığımız toplumsal sorumluluk yatırımlarımız için de önemli bir yıldı.

Engellerin olmadığı, dezavantajlı vatandaşlarımızın toplumumuzun diğer bireyleriyle aynı fırsatlara sahip olduğu, tüm çocuklarımıza hayallerine kavuşmaları için şans ve destek verildiği bir Türkiye hedefledik. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlattığımız yeni projeyle, bu hedefimizin bir kısmını şimdiden hayata geçirmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. “Engelsiz Eğitim Programı” projesiyle 2 yılda 80 okulda toplam 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da engelleri kaldırma yolunda büyük bir heves ve azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin uluslararası gururu

2015, Turkcell için tarihsel önemde bir güne tanıklık etti. 1 Eylül Salı günü New York Borsası’nın geleneksel kapanış gongu töreninde, Turkcell hisselerinin işlem görmeye başlamasının 15. yılını kutladık. NYSE binasına çekilen Türkiye ve Turkcell bayrakları büyük bir gururla dalgalanırken ülkemizden başka şirketlerin de bayrağını orada görme hayalini kurduk.

Ufkumuz değişim, gelişim, büyüme

Önemli başarılara imza attığımız 2015 yılı, Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi ile Turkcell çalışanlarının uyumlu çalışmasıyla sonlandı. Önümüzde önemli fırsatların olduğu bir geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bu fırsatları değere dönüştürerek ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunarak şirketimizi büyütmenin, hissedarlarımızı daha mutlu etmenin gayreti içinde olacağız. Daha büyük hedefimiz ise, müşterilerimizin varlığı, tüm Turkcell ailesinin gayreti ve hissedarlarımızın desteği ile Türkiye’nin Turkcell’ini gelecek on yıllara hazırlamaktır. Bu hedefimizi gerçekleştirme yolunda gayret gösteren tüm Turkcell ailesi fertlerine içtenlikle teşekkür ediyorum.

Selam ve saygılarımla,

Ahmet Akça

AHMET AKÇA
Yönetim Kurulu Başkanı